PTTK Brodnica

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do odwiedzenia naszego regionu !

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Oddział PTTK w Brodnicy i Stanica Wodna PTTK w Bachotku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (RODO) informuję, że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosław Orzech z siedzibą w    87-312 Pokrzydowo, Tel.: (056) 49-859-19, email: pttk4@wp.pl, zwany dalej Administratorem;

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oferty turystyczno-rekreacyjnej Oddział PTTK w Brodnicy i Stanica Wodna PTTK w Bachotku i nie będą udostępniane,

3)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora),

4)      podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

5)      posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Oddział PTTK w Brodnicy i Stanica Wodna PTTK w Bachotku

Powrót

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Letnie Kolonie Akademia Młodego Trapera Zielona Szkoła - Leśna Przygoda Spływy Kajakowe , w kajaku jak dawniej tata i mama Bliżej siebie , dalej od używek Brodnicki Park Krajobrazowy Górzno - park linowy i inne zajęcia . Moja druga twarz Moje miasto - Brodnica Pomaluj Mój Świat RODO Wczasy Indywidualne

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa .

Używamy plików cookies w celach zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej o Ciasteczkach
Projekt i wykonanie Pex Studio. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
F
FB