Polityka prywatności

PTTK  Bachotek  jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”).

 

WPROWADZENIE

 

Publikując Politykę prywatności wypełniamy spoczywający na administratorze danych obowiązek poinformowania podmiotów danych o sposobie przetwarzania jego danych. Polityka prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, komu możemy je powierzyć lub udostępnić i jakie prawa Ci przysługują. Zachęcamy do lektury Polityki prywatności i innych informacji umieszczonych na naszej stronie internetowej, a dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

ZASADY DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy przepisy prawa dotyczące ochrony danych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane.

 

Dane wprowadzone przez Użytkownika strony w trakcie wysyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy są niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie lub ewentualnej rezerwacji konkretnej oferty.

 

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane.

 

Twoje dane przetwarzamy w momencie otrzymania zapytania ze strony internetowej oraz w momencie ewentualnego rezerwowania konkretnej oferty. Po odpowiedzi na wiadomość są są one usuwane z naszej bazy.

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane.

 

Przetwarzamy dane osobowe opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej podczas wysyłania wiadomości na stronie internetowej..

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

 

Gdzie przetwarzamy Twoje dane.

 

Dane mogą być przetwarzane w biurze PTTK Bachotek.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane.

 

Okres przechowywania Twoich danych zależy od tego, czy zrealizowaliśmy wobec Ciebie jedną z naszych usług np. rezerwacja noclegu. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa . Informacje o rezerwującym(imię i nazwisko, dane kontaktowe) są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 2 lata od daty ich wprowadzenia do bazy.

Użytkownik, który nie życzy sobie, aby jego dane były przechowywane w bazie danych, może skontaktować się z nami i przekazać wniosek o ich usunięcie, podając swoje imię i nazwisko oraz inne dane (np. numer telefonu, adres mailowy) pozwalające nam na jego identyfikację.

 

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych.

 

Chcemy w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
informacji udzielanych na wniosek  - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz
innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
wycofania zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,
sprostowania danych;
bycia zapomnianym;
ograniczenia przetwarzania;
przenoszenia danych;
sprzeciwu;
przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
informacji o naruszeniu ochrony danych.
 

 

Jak zapewniamy bezpieczeństwo Twoim danym.

 

Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym. Przykładowo, szyfrujemy dane, na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa. Internet nigdy nie będzie stuprocentowo bezpiecznym miejscem, ale my dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone.

 

Zobacz też

Noclegi i wyżywienie

Oferta dla dzieci i młodzieży

Imprezy integracyjne dla firm i rodzin

Spływy kajakowe

Pole namiotowe

Wypożyczalnia sprzętu

Wycieczki autokarowe

Regulamin rezerwacji .

Regulamin Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku

Regulamin wypożyczalni sprzętu pływającego

Pełna oferta
Go up