Modernizacja i wyposażenie pawilonu noclegowego

2020-01-28

Beneficjent:  Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział w Brodnicy

Tytuł operacji:  Modernizacja i wyposażenie pawilonu noclegowego Stannicy Wodnej PTTK w Bachotku

Cel operacji:  Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR

Wartość operacji:                          261 626,11 zł

Wkład Funduszy Europejskich:   130 813,05 zł

Liczba operacji rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa:  1

Liczba utworzonych miejsc: 1

Operacja zrównoważone rybołówstwo II

2020-01-28

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych

Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje

w zrównoważone rybołówstwo realizowana w ramach Środka 4.1 objetego osią priorytetową 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa .

 „ Remont i przebudowa wodnego kompleksu rekreacyjnego na terenie LGR Drwęca”

Udział środków finansowych

Pochodzacych z UE  w operacji :  328 260,54 zł

Całkowity koszt  :                       386 188,87 zł

Operacja zrównoważone rybołówstwo

2020-01-28

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych

Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje

w zrównoważone rybołówstwo realizowana w ramach Środka 4.1 objetego osią priorytetową 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa .

 "Uruchomienie edukacyjnej kawiarenki internetowej, instalacja ogólnodostępnej i bezpłatnej sieci internetowej oraz monitoringu wizyjnego w miejscowości Bachotek”

Udział środków finansowych

Pochodzacych z UE  w operacji :  72 693,50 zł

Całkowity koszt  :                       85 521,77 zł

Go up